Hala pro­duk­cyj­na i budy­nek biu­ro­wy w Chi­nach
Hala pro­duk­cyj­na i budy­nek biu­ro­wy w Chi­nach
hala produkcyjna i budynek biurowy 32 000 m²
Podziel się