Apar­ta­men­to­wiec w stan­dar­dzie pasyw­nym pod Geilen­kir­chen

dom wielorodzinny 732,5 m²