Zmo­der­ni­zo­wać budy­nek do stan­dar­du pasyw­ne­go czy nie?